Nauczyciel żeglowania PZŻ

  Szukasz nowej przygody żeglarskiej ucząc się i doskonaląc swoje umiejętności?

  Doszedłeś do wniosku, że to czas, aby ktoś skorzystał z twojej wiedzy?

  Zawsze marzyłeś by szkolić i przygotowywać załogi do egzaminu?

  Zapraszamy do udziału w kursie szkoleniowym "Nauczyciel Żeglowania PZŻ" . To idealna propozycja dla osób chcących osiągnąć dużo wyższy poziom żeglarski niż dotychczas. Dzięki wykwalifikowanej kadrze szkoleniowej nie tylko nauczysz się idealnie manewrować jachtem czy rozwiniesz swoją obecną wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim dowiesz się jak szkolić przyszłych żeglarzy.

  Profesjonalni... Doświadczeni... z Pasją... Z nami znaczy aktywnie :)

   

  Podstawowe informacje o szkoleniu:

  • Według nowego prawa wprowadzonego przez PZŻ (Polski Związek Żeglarski) w marcu 2019 stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa został zamieniony na stopień Nauczyciela Żeglowania. Żeglarzom posiadającym stopień MIŻ nie zmieniają się uprawnienia, które pozyskali przed obowiązującymi zmianami.
  • Kurs kończy się egzaminem z umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej.

  Uprawnienia po uzyskaniu stopnia NŻ:

  • prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w ramach szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, pod nadzorem KWŻ,
  • prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych związanych z ogólną nauką żeglarstwa, 
  • samodzielnego praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w szkoleniach indywidualnych realizowanych w formie niezorganizowanej.

   

  Szkolenie oferowane jest dla?

  • osób, które ukończyły 18 lat,
  • posiadających co najmniej  wykształcenie średnie,
  • posiadających stopień Żeglarza Jachtowego lub wyższy stopień żeglarski,
  • posiadających  umiejętności pływania potwierdzone odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym,
  • zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego

   

  Co wchodzi w skład szkolenia?

  Część ogólna
  Teoria nauczania wykład 2 godz.
  Rola i zadania nauczyciela konwersatorium 2 godz.
  Formy i metody nauczania konwersatorium 4 godz.
  Prowadzenie zajęć w żeglarstwie powszechnym wykład 2 godz. ćwiczenia 3 godz.
  Przepisy państwowe i związkowe PZŻ wykład 1 godz.
  Zagadnienia ogólnożeglarskie wykład, seminarium 2 godz.

   

  Część specjalistyczna
  Teoria żeglowania wykład i seminarium 3 godz.
  Manewrowanie jachtem żaglowym wykład i seminarium 3 godz.
  Doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania jachtem żaglowym ćwiczenia praktyczne 14 godz.
  Metodyka prowadzenia szkolenia na jachtach żaglowych wykład 4 godz. ćwiczenia praktyczne 25 godz.
  Bezpieczeństwo w żeglarstwie powszechnym wykład / seminarium 3 godz.
  Razem zajęcia teoretyczne: 22 godz. ćwiczenia praktyczne: 46 godz.

   

  Opłata egzaminacyjna oraz wyrobienie patentu

  (do uiszczenia na konto Polskiego Związku żeglarskiego):

  Cena egzaminu  375zł/os. 
  Wyrobienie patentu: 85zł/os. 

   

   

  W cenie szkolenia oferujemy:

  • Szkolenie teoretyczne (wykłady, zaliczenia, seminaria),
  • Szkolenie praktyczne (manewrowanie jachtem),
  • Materiały szkoleniowe,
  • Kurs z profesjonalną kadrą szkoleniową.
  • Zakwaterowanie na jachcie
  • Całodobowe wyżywienie :)

   

  Miejsce rozpoczęcia kursów:

  •  11-520 Ryn, ul. Mazurska 18, ośrodek Bocianie Gniazdo.

   

  Godzina  rozpoczęcia kursów:

  • 17:00

   

  Wymagane dokumenty

  1.  Dokument tożsamości np. dowód osobisty.
  2.  Zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm.
  3.  Świadectwo ukończenia szkoły średniej (do wglądu)
  4.  Patent min. Żeglarza jachtowego (do wglądu)

   

  Kod Od Do Miejsce Rodzaj Cena (zł) Wybierz
  NŻ4_2024 2024-08-30 2024-09-08 RYN 2199 zł Zapisz się
  NŻ5_2024 2024-09-13 2024-09-24 RYN 2199 zł Zapisz się
  do góry strony