Instruktor żeglarstwa PZŻ

  Posiadasz stopień Nauczyciela Żeglarstwa i dalej chcesz podnosić swoje umiejętności?

  Chciałbyś się sprawdzić w roli KWŻ na kursach żeglarskich?

  Marzysz osiągnąć wysoki poziom szkoleniowy?

   

  Zapraszamy do udziału w kursie szkoleniowym "Instruktor Żeglarstwa PZŻ". Kurs skierowany jest dla osób nastawionych na najwyższy rozwój szkoleniowy i merytoryczny. Dzięki wykwalifikowanej kadrze szkoleniowej zdobędziesz niezbędne kwalifikacje i uprawnienia instruktorskie.

   

  Profesjonalni... Doświadczeni... z Pasją... Z nami znaczy aktywnie :)

   

   

  Podstawowe informacje o szkoleniu"

  • Kurs na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ to kolejna droga do osiągnięcia najwyższego poziomu szkoleniowego. Szkolenie przygotuje Ciebie do możliwości pełnienia różnego rodzaju funkcji podczas szkoleń i nie tylko.
  • Kurs kończy się egzaminem z umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej.

  Uprawnienia po uzyskaniu stopnia IŻ:

  • organizowanie i prowadzenie szkolenia praktycznego i teoretycznego na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie,
  •  pełnienie funkcji KWŻ lub instruktora na kursach na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie,
  • potwierdzanie odbycia szkolenia na stopień żeglarski oraz wystawiania opinii osobom prowadzącym szkolenie żeglarskie,
  • pełnienie funkcji KWŻ lub instruktora w formach kształcenia określonych niniejszym Systemem, na stopień NŻ PZŻ i funkcji instruktora w formach kształcenia określonych niniejszym Systemem na stopień IŻ PZŻ,
  • pełnienie funkcji Członka lub Sekretarza KE na stopnie NŻ PZŻ i IŻ PZŻ.

   

  Szkolenie oferowane jest dla?

  • osób, które ukończyły 24 lata,
  • posiadających stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ lub uzyskany nie później niż w poprzednim sezonie stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ,
  • posiadających stopień co najmniej jachtowego sternika morskiego,
  • posiadających stopień co najmniej sternika motorowodnego,
  • posiada udokumentowany staż instruktorski, w postaci co najmniej trzech pozytywnych opinii z pracy w charakterze kadry w szkoleniu na stopnie żeglarskie (w tym co najmniej jeden na kursie trwającym minimum 6 kolejnych dni), wystawione przez KWŻ, w łącznym wymiarze minimum 30 dni szkoleniowych; do stażu zalicza się opinie z kursów zgłoszonych do OZŻ (zgodnie z obowiązującymi w danych latach przepisami).

   

  Co wchodzi w skład szkolenia?

  Część ogólna
  Teoria nauczania. wykład, seminarium, dyskusja 6 godz.
  + 0,5 godz. x liczba uczestników na
  seminarium z metod szkolenia
  Rola i zadania instruktora i KWŻ. wykład 2 godz.
  Formy i metody nauczania. wykład 1 godz.
  ćwiczenia 2 godz.
  Organizacja zajęć w żeglarstwie powszechnym. wykład 2 godz.
  ćwiczenia 2 godz.
  Przepisy państwowe i związkowe PZŻ. wykład 2 godz.
  Zagadnienia ogólnożeglarskie. wykład 2 godz

   

  Część specjalistyczna
  Teoria żeglowania. wykład, seminarium 2 godz.
  Teoria manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku. wykład, seminarium 4 godz.
  Doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania jachtem
  żaglowym.
  ćwiczenia praktyczne 20 godz.
  Metodyka szkolenia w żeglarstwie powszechnym. ćwiczenia praktyczne 0,5 godz. na
  os.
  Bezpieczeństwo w żeglarstwie powszechnym. ćwiczenia praktyczne 3 godz
  Ocenianie i egzaminowanie. wykład 4 godz.
  ćwiczenia praktyczne 1 godz. na os.
  Razem: zajęcia teoretyczne: 25 godz.
  ćwiczenia praktyczne: 27 godz. + 2 godz. x liczba uczestników

   

  Opłata egzaminacyjna oraz wyrobienie patentu

  (do uiszczenia na konto Polskiego Związku Żeglarskiego):

  Cena egzaminu: 505zł/os. 
  Wyrobienie patentu: 85zł/os. 

   

   

  W cenie szkolenia oferujemy:

   

  • Szkolenie teoretyczne(wykłady, zaliczenia, seminaria),
  • Szkolenie praktyczne(manewrowanie jachtem),
  • Materiały szkoleniowe,
  • Kurs z profesjonalną kadrą szkoleniową.
  • Zakwaterowanie na jachcie.
  • Całodobowe wyżywienie :)

   

  Miejsce rozpoczęcia kursów:

  • 11-520 Ryn, ul. Mazurska 18, ośrodek Bocianie Gniazdo.

   

  Godzina rozpoczęcia kursów:

  • 17.00

  Wymagane dokumenty:

  1.Dokument tożsamości np. dowód osobisty.

  2 Zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm.

   

   

  Kod Od Do Miejsce Rodzaj Cena (zł) Wybierz
  IŻ2_2024 2024-08-30 2024-09-08 RYN 2199 zł Zapisz się
  do góry strony